Vystavovatelia

Ako vystavovateľ máte možnosť odprezentovať Vaše produkty v exluzívnom prostredí tvorenom len potenciálnymi obchodnými partnermi.

V prípade záujmu o účasť Vás prosíme o vyplnenie nasledujúcich údajov, alebo nás kontaktujte na info(at)horecapro.sk